Bánh xe trượt cửa nhôm MitaWindow

Bánh xe trượt cửa nhôm

Cửa đi 4 cánh mở trượt

Chức năng: Dùng lắp dưới cánh cửa sổ và cửa đi lùa giúp cánh có thể trượt nhẹ nhàng trên ray. Phân loại: Bánh xe gồm 2 loại, bánh xe đơn lắp cho cửa sổ, bánh xe đôi sử dụng cho cửa đi. Bánh xe đôi có thể tăng giảm độ cao.

Bánh xe phụ kiện Roto

Bánh xe phụ kiện Roto

Bánh xe phụ kiện Roto

Bánh xe đôi dành cho cửa đi

Bánh xe phụ kiện Roto

 

Vít tăng chỉnh độ cao cho bánh xe

Bánh xe phụ kiện Roto

Bánh xe đơn dành cho cửa sổ

Nguồn: http://mitawindow.org/banh-xe-truot-cua-nhom/