Cửa cuốn giá bao nhiêu ?

Cửa cuốn giá bao nhiêu ?

Mời các bạn theo dõi chi tiết bên dưới, chúng tôi có kèm theo hình ảnh để quý khách nắm rõ hoặc dow về máy để tiện theo dõi.

I. DÒNG SẢN PHẨM MITADOOR TIÊU CHUẨN


[row style=”large” col_style=”solid” v_align=”middle” h_align=”center” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”548″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor siêu kín OT70-OT40 – 1,130,000 vnđ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu Ghi sần – Bảo hành 5 năm
 • Bản lá cao 70mm, rộng 11mm, kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng, không có khe thoáng
 • Cấu tạo: chân dày 1 mm, móc dày 1mm.
 • Ngang 6m X Cao 5m ( kích thước cửa tối đa: 30m2 )
 • Lỗ thoáng hình thang

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” h_align=”center” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”552″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

 Cửa cuốn nhôm Mitadoor siêu thoáng LG71 – 1,260,000 vnđ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu Ghi sần – Bảo hành 5 năm
 • Kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng, không có khe thoáng
 • Cấu tạo: móc dày 1,5 mm.
 • Ngang 6m X Cao 5m ( kích thước cửa tối đa: 30m2 )
 • Lỗ thoáng hình oval

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”536″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor khe thoáng CT5122 – 1,350,000 vnđ/m2

 • Nan cửa làm từ Hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu ghi cát,  Bảo hành màu sơn 5 năm
 • Bản lá cao 50mm, rộng 14mm, kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng.
 • Cấu tạo: 2 chân, 1 vít, chân dày 1 mm, móc dày 1mm.
 • Ngang 4m X Cao 4m ( kích thước cửa tối đa: 16m2 )
 • Hình Oval, rộng 5mm

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”557″ image_size=”medium”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor khe thoáng CT5241-CT5243 – 1,660,000 vnđ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu Ghi sần – Bảo hành 5 năm
 • Bản lá cao 50mm, rộng 15mm, kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng, không có khe thoáng
 • Cấu tạo: 4 chân, 2 vít, chân dày 1 mm, móc dày 1mm.
 • Ngang 6m X Cao 4m ( kích thước cửa tối đa: 24m2 )
 • Hình thang, rộng 5mm

[/col]

[/row]


II. Báo giá cửa cuốn nhôm dòng sản phẩm MITADOOR Cao Cấp – MITADOOR LUXURY SERIES


[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”601″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor khe thoáng CT5222 – 1,880,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa làm từ Hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu Ghi sần – Bảo hành 5 năm
 • Bản lá cao 50mm, rộng 14mm, kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng.
 • Cấu tạo: 2 chân, 1 vít, chân dày 1.5 mm, móc dày 1.2mm.
 • Ngang 6m X Cao 5m ( kích thước cửa tối đa: 30m2 )
 • Hình Oval, rộng 5mm

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”604″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor siêu êm X205R – 1,920,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu Ghi sần – Bảo hành 5 năm
 • Bản lá cao 50mm, rộng 14mm, kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng.
 • Cấu tạo: chân dày 1.2 mm, móc dày 1.3mm, có lông nheo kép chống ồn
 • Ngang 6m X Cao 4m ( kích thước cửa tối đa: 24m2 )
 • Lỗ thoáng hình oval

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”610″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor khe thoáng VIS 46R – 1,950,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm
 • Bản lá cao 46mm, rộng 14mm, kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng.
 • Cấu tạo: Siêu êm, có lông nheo, 2 chân, 2 vít, chân dày 1.4 mm, móc dày 1.3mm.
 • Ngang 6m X Cao 5m ( kích thước cửa tối đa: 30m2 )
 • Hình Oval, rộng 5mm

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”2″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”601″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor khe thoáng MT5222R – 1,960,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu Kem sần – Bảo hành 5 năm
 • Bản lá cao 50mm, rộng 14mm, kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng.
 • Cấu tạo: siêu êm, có lông nheo, 2 chân, 2 vít, chân dày 1.5 mm, móc dày 1.2mm.
 • Ngang 6m X Cao 5m ( kích thước cửa tối đa: 30m2 )
 • Hình Oval, rộng 5mm

[/col]

[/row]


III. Báo giá cửa cuốn Đức – Dòng sản phẩm MITADOOR Đặc Biệt – MITADOOR SPECIAL SERIES


[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”621″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor siêu kín OT70 SUPPER – 2,010,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa làm từ Hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu Ghi sần – Bảo hành 5 năm
 • Cấu tạo: móc dày 1.5mm.
 • Ngang 9m X Cao 7m ( kích thước cửa tối đa: 63m2 )

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”626″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor siêu êm X205R – 2,130,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu Ghi sần – Bảo hành 5 năm
 • Bản lá cao 50mm, rộng 14mm, kết cấu 2  lớp, chính giữa rỗng.
 • Cấu tạo: chân dày 1.3 mm, móc dày 1.3mm, có lông nheo kép chống ồn
 • Ngang 5m X Cao 4m ( kích thước cửa tối đa: 20m2 )
 • Hình bát giác, rộng 10mm

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”631″ image_size=”medium”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor khe thoáng X50R – 2,380,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm
 • Cấu tạo: Siêu êm, có 2 lông nheo, 2 chân, 2 vít, chân dày 1.6 mm, móc dày 1.4 mm.
 • Ngang 4m X Cao 5m ( kích thước cửa tối đa: 20m2 )
 • Hình bát giác

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”634″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor siêu êm xuyên sáng CTS-100PC –  2,590,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu ghi sần + Màu cafe cháy, Bảo hành màu sơn 5 năm
 • Phối hợp ô xuyên sáng làm từ vật liệu Polycarbonate
 • Đặc điểm: Chân dày 1.2mm, móc dày 1.3mm, có lông nheo kép chống ồn, có ô xuyên sáng trên bề mặt nan cửa.
 • Ưu việt: tận dụng ánh sáng tự nhiên xuyên qua các ô sáng hệ thống lông nheo kép tích hợp trên nan cửa hạn chế tiếng ồn cả hai chiều đóng – mở, màu sắc xen kẽ phối hợp hài hòa
 • Tiêu chuẩn 5 lá xuyên sáng/bộ.
 • Ngang 6m X Cao 4m ( kích thước cửa tối đa: 24m2 )
 • Hình Oval, rộng 5mm

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”642″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor khe thoáng VIS 50R – 2,700,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 •  Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu ghi sần, Bảo hành màu sơn 5 năm
 • Đặc điểm: Siêu êm, có lông nheo, siêu thoáng, siêu dày, 2 chân 2 vít, thân giữa dày 3.0mm, chân dày 2.1mm, móc dày 1.8mm
 • Ngang 8m X Cao 7m ( kích thước cửa tối đa: 56m2 )
 • Hình thang, rộng 10mm

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”645″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor siêu dày SD5231 – Deluxe 3.0 – 2,750,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu ghi sần, Bảo hành màu sơn 5 năm
 • Đặc điểm: 2 chân đặc chịu lực, 2 vít, 3lớp, móc dày 1.4mm, chân dày vượt trội 3mm.
 • Ngang 8m X Cao 7m ( kích thước cửa tối đa: 56m2 )
 • Hình thang

[/col]

[/row]
[row col_style=”solid” v_align=”middle” depth=”1″ depth_hover=”1″]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”651″ image_size=”medium” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Cửa cuốn nhôm Mitadoor siêu thoáng chống kẹp tay MIX 76A – 2,750,000 VNĐ/m2

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5
 • Nhôm sơn tĩnh điện Akzo Nobel, Màu ghi sần – màu cafe cháy, Bảo hành màu sơn 5 năm
 • Đặc điểm: Siêu êm, phối xen kẽ 2 màu, có lông nheo, 2 chân 2 vít, thân giữa dày 2.0mm, móc dày 1.5mm, chân dày 1.5mm
 • Ngang 7m X Cao 6m ( kích thước cửa tối đa: 42m2 )
 • Lỗ thoáng hình Oval song song

[/col]

[/row]

Cửa cuốn giá bao nhiêu Cửa cuốn giá bao nhiêu Cửa cuốn giá bao nhiêu

giá cửa cuốn bao nhiêu Cửa cuốn giá bao nhiêu

giá cửa cuốn bao nhiêu Cửa cuốn giá bao nhiêu

giá cửa cuốn bao nhiêu Cửa cuốn giá bao nhiêu

Ghi chú:

 • Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT, chỉ áp dụng cho cửa trên 8m2 / bộ.
 • Bảng giá trên bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện trong phạm vi nội thánh TP.HCM.
 • Đơn giá trên chỉ áp dụng đối với từng mã nan có màu riêng qui định trong bảng báo giá. Nếu khách hàng yêu cầu màu sơn khác ( Thuộc 4 màu cơ bản: Kem cát, Ghi cát, Trắng sần, Ghi sần ) thì cộng thêm 30.000 đ/m2  thân cửa.
 • Sơn màu cafe: bảo hành 5 năm: cộng thêm 50.000 đ/m2.
 • Sơn vân gỗ: cộng thêm 250.000 đ/m2 . Sơn đặc biệt sơn màu xám nhũ bảo hành 20 năm cộng thêm 400.000 đ/m.
 • Sơn đặc biệt bảo hành 15 năm: cộng thêm 250.000 đ/m2 . Sơn cao cấp bảo hành 30 năm: cộng thêm 500.000 đ/m2.
 • Bảo hành: 5 năm cho màu sơn cửa và 02 năm đối với Motor ngoài, 01 năm đối với Motor ống.
 • Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành cho những cửa cuốn lắp ráp không đúng đồng bộ linh kiện của công ty Cửa MitaDoor.

Lưu ý:

 • Nan cửa đã được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, mọi sao chép, nhái hàng đều vi phạm pháp luật.
 • Sản phẩm chính hãng Mitadoor đều được cấp phiếu bảo hành có đóng mộc đỏ Công ty cửa MitaDoor.

Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi!

 


MITADOORMITAWINDOW THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM

nguồn: http://mitawindow.org/cua-cuon-gia-bao-nhieu/