KEM DƯỠNG TRẮNG, GIỮ ẨM, NGỪA NẾP NHĂNKEM DƯỠNG TRẮNG, GIỮ ẨM, NGỪA NẾP NHĂN


  • Trọng lượng: 20 g
  • Giá: 215,000 đ
  • MSP: CX13
  • Loại: CREAM X2