Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

 

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. I=U/R.
2. Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức: R=U/I

 

 

Giải bài tập vật lý 9 - BÀI 2 (1)
Giải bài tập vật lý 9 – BÀI 2 (1)
Giải bài tập vật lý 9 - BÀI 2 (2)
Giải bài tập vật lý 9 – BÀI 2 (2)
Giải bài tập vật lý 9 - BÀI 2 (6)
Giải bài tập vật lý 9 – BÀI 2 (6)
Giải bài tập vật lý 9 - BÀI 2 (5)
Giải bài tập vật lý 9 – BÀI 2 (5)
Giải bài tập vật lý 9 - BÀI 2 (4)
Giải bài tập vật lý 9 – BÀI 2 (4)
Giải bài tập vật lý 9 - BÀI 2 (3)
Giải bài tập vật lý 9 – BÀI 2 (3)

 Mục lục giải bài tập vật lý 9